مسواک آب پاش

این مسواک شگفت انگیز توسط آقای “اسکات آمرون” Scott Amron طراحی شده است.

این مسواک طوری طراحی شده است که آب را بصورت قوسی به طرف بالا هدایت می کند و آب به راحتی  وارد دهان می شود.

قرقره و شستن دهان با این مسواک بدون استفاده از دست صورت می گیرد.

[FMP poster=”http://thestyle.ir/wp-content/uploads/2012/06/Rinser_Toothbrush_Scott_Amron_thumb4.jpg” width=”550″]http://thestyle.ir/wp-content/uploads/2012/06/Rinser_Toothbrush_Scott_Amron.flv[/FMP]