مجله‌ای آنلاین با مطالب گوناگون و متنوع برای هرسلیقه‌ای که شامل مضامین خانوادگی, فرهنگی, دانستنیهای علمی و هنری میباشد ...
ورزش پیلاتس چیست؟ مه29

ورزش پیلاتس چیست؟...

کنترولوژی عبارت است از ایجاد هماهنگی کامل بین جسم ، ذهن و روح . افراد ابتدا از طریق کنترولوژی به شیوه هدفمند ، کنترل کامل جسم خود را در دست می گیرند و سپس از راه تکرار کامل حرکات آن به...