راز سلامتی

برای اینکه مغناطیس قوی سلامتی باشید:

خودتان را دوست داشته باشید! عمیقاً و واقعاً.
لیستی از موارد عالی در مورد خودتان تهیه کنید و هر روز چیزی به آن بیفزایید.
خودتان را از خشمها و نا امیدیهای گذشته در مورد خودتان خلاص کنید.
تمام خشمهایی که از گذشته در مورد آدمها و رویدادهای زندگیتان دارید دور بریزید.
خودتان را در سلامت کامل ببینید و تصور کنید که همه‌ی کارها را با سلامت کامل انجام می دهید.
در مورد بیماری و مشکلاتتان با کسی صحبت نکنید.
همه چیز و همه کس را دوست بدارید و از آنها قدردانی کنید. مخصوصا از خودتان.
بدانید که در وجودتان قدرت شفابخشی خودتان را دارید.
هرگز خودتان یا دیگری را برای هر چیزی سرزنش و نقد نکنید.
از سلامتی‌ای که به سمت شما می آید سپاسگزار باشید.
خودتان را فقط و فقط سالم ببینید.
شاد باشید. بدانید که در حالت شادی بدنتان قدرت خوب کردن خود را دارد.
وقتی سپاسگزاری می کنید ‌, وقتی دوست می دارید , وقتی شاد هستید , وقتی قدر‌دان هستید , سلامتی را احضار می کنید و سلامتی در تمام بدنتان ریخته می شود و ناراحتی و بیماری را ناپدید می کند.
بخندید! فیلمهای کمدی ببینید یا خاطرات خنده دار را یاد آوری کنید. خنده باعث سلامتی می شود.
لیستی از چیزهایی که بابت آنها شکر گزار هستید تهیه کنید به خصوص در مورد سلامتی تان.
هر کاری را که باعث دور ماندن توجه تان از بیماری می شود انجام بدهید.
افکارتان را از بیماری منحرف کنید و توجه و تمرکزتان را روی کارهایی که باعث احساس خوب در شما می شوند بگذارید.
شادی را در درجه اول اهمیت زندگیتان قرار دهید.
با چیزی مخالفت نکنید , همه چیز را دوست داشته باشید.
بدانید که هیچ چیزی غیر قابل درمان نیست.
وقتی خودتان را دوست داشته باشید و در درونتان احساس شادی و لذت کنید بیماری دیگر وجود نخواهد داشت.
بدانید و بپذیرید که کامل و بی نقص هستید!