گزارش تصویری از تازه ترین مد دوچرخه

مد دوچرخه
[FMP poster=”http://thestyle.ir/wp-content/uploads/2012/05/bper120404_004_cyclestyle_01o_sd_avc_thumb2.jpg” width=”550″ height=”306″]http://tv-download.dw.de/dwtv_video/flv/vdt_ad_fa/2012/bper120404_004_cyclestyle_01o_sd_avc.mp4[/FMP]

فصل ،فصل دوچرخه است و در کلان شهر لندن، سبک و رنگ دوچرخه با مد دوچرخه سوار همخوانی دارد. گرایشی که انگیزه‌ای شد برای یک عکاس آلمانی در انتشار مجموعه‌عکسی به نام “سایکل استایل”.