چهل و سومين كنفرانس رياضي

چهل و سومين کنفرانس رياضي ايران ششم تا نهم شهريور ماه ۱۳۹۱ در دانشكده رياضي دانشگاه تبريز برگزار مي‌شود.

به گزارش سرويس علمي ايسنا در اين كنفرانس كه با همكاري انجمن رياضي ايران برگزار خواهد شد، محورهايي شامل منطق رياضي، ترکيبيات، جبر، آناليز، هندسه و توپولوژي، معادلات ديفرانسيل، آناليز عددي، بهينه سازي، آمار و احتمال،‌علوم کامپيوتر، رياضيات در علوم و صنعت و سيستم‌هاي ديناميکي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

آغاز ثبت نام اولیه                                           ۱/۱۰/۹۰
آغاز پذیرش مقاله ( چکیده مبسوط )                  ۱/۱۱/۹۰
آخرین مهلت ارسال مقاله                                ۱۵/۲/۹۱
اعلام نتایج داوری مقالات                                 ۱۵/۳/۹۱
آخرین مهلت ثبت نام نهائی                             ۳۰/۳/۹۱
آدرس دبیرخانه :
تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز – دانشکده علوم ریاضی
Tel: 0411-3342102
Fax:0411-3342102