نقاشی‌های نوک انگشتی

شاید عجیب به نظر برسد که بتوان با نوک انگشتان مناظر زیبا و اشکال انتزاعی زیبایی خلق کرد اما این کاریست که “جودیت براون” Judith Braun به‌راحتی انجام می‌دهد.

او اهل نیویورک است و آموزش رسمی هنری خود را در سال 1965 در مؤسسه مد تکنولوژی آغاز کرده است. وی تمام این آثار را تنها با انگشتان آغشته به خاک زغال خلق می‌کند و به آن‌ها بعد و عمق می‌بخشد. جودیت ثابت کرده که با بالا رفتن سن ،عقل ،دانش و تجربه تمایل به یادگیری ادامه می یابد.

او می‌گوید: “اغلب از هر دو دست خود به طور همزمان استفاده می‌کنم. دست‌هایم را تا جایی که بتوانم می‌کشم و با استفاده از تقارن بدن، علائم یکسان و متقارنی ایجاد می‌کنم.”

حرکت انگشتان او بدون هیچ ابزار نقاشی، بوم خالی را به تابلو زیبایی تبدیل می‌کند.

در تصاویر زیر با نمونه‌هایی از کارهای او آشنا می‌شوید.