روند کند اجرای اصل 44 در صنعت خودرو کشور

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اولین گام در راستای تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو را اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت : متاسفانه امروز دولت بیشترین سهم فعالیت را در صنعت خودرو کشور دارد به همین منظور کمیسیون اصل 44 قانون اساسی تشکیل گردید تا  از میزان تصدی گری دولت در بسیاری از بخش ها، از جمله صنعت خودرو كاسته شود.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : برای تقویت بخش خصوصی و فعال نمودن این بخش باید همت و تلاش جدی صورت گیرد تا اصل 44 قانون اساسی اجرایی شود و تصدی گری دولت به مرور در صنعت خودرو کشور کاهش یابد.

وی با اشاره به تلاش صورت گرفته در راستای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی ، تصریح کرد : در سالهای اخیر همواره صنعت خودروسازی به دنبال واگذاری این حوزه به بخش خصوصی بوده است که البته بخشی از آن محقق گردید .

نماینده شهریار در خانه ملت در ادامه خاطر نشان کرد : با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بخشی از صنعت خودرو خصوصی سازی گردید اما این اجرای کامل این اصل در کل صنعت خودرو ضروری است و باید اجرایی شود.

گروسی راهکار بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را در اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت :چنانچه خصوصی سازی در صنعت خودرو به شکل واقعی انجام شود خود به خود موجب ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خواهد شد.

وی افزود : متاسفانه روند اجرای اصل 44 در کشور بسیار کند است خصوصا این حرکت کند در صنعت خودرو بیشتر احساس می شود .

وی گفت : باید کیفیت در صنعت خودرو ایران افزایش یابد و در این راستا از مدیریت های توانمند استفاده شود و از انتصابات دستوری جلوگیری شود و تنها راهکار این موارد نیز اجرای اصل 44 قانون اساسی است.