بالش ضد خروپف

آنچه که در تصویر مشاهده می کنید ربات آقای دکتر Kabe و تیم طراح از دانشگاه Wasaeda است. این ربات Jukusui- kun نام دارد که شبیه به یک خرس قطبی فانتزی و نرم طراحی شده است و قرار است به عنوان یک بالش هوشمند جهت جلوگیری از خروپف کردن مورد استفاده قرار گیرد.

عده زیادی از افراد در هنگام خوابیدن به دلایل مختلفی خروپف می کنند. شاید فقط سر و صدای خروپف برای اطرافیان آزار دهنده باشد اما در موارد شدید این یک بیماری به حساب می آید که به خاطر مسدود شدن موقت مسیر تنفسی فرد در هنگام خواب باعث کاهش میزان اکسیژن خون شده و در دراز مدت عوارض خطرناکی به همراه دارد. حالا اگر موقع خواب سرتان را در موقعیت بدی قرار بدهید و خروپف بکنید یک خرس قطبی بیدارتان می کند!

بالش ضد خروپف
هنگام خواب انگشت دست فردی که سابقه خروپف کردن دارد در چیزی شبیه به یک دستکش فرو می رود و یک دستگاه پالس اکسی متر میزان اکسیژن موجود در خون فرد را اندازگیری می کند. اطلاعات اندازه گیری شده به یک پایگاه داده که پارامتر های حیاتی و همچنین میزان نرمال اکسیژن موجود در خون در آن ذخیره شده، جهت پردازش و مقایسه ارسال می شود.

بالش ضد خروپف
از طرفی در داخل بدنه این بالش نیز میکروفونی جهت ثبت و همچنین اندازگیری میزان بلندی صدای خروپف فرد جاسازی شده است. به محض آنکه میزان اکسیژن موجود در خون فرد کاهش یابد، جناب خرس دستش را بلند می کند و با لمس آرام صورت تان به شما هشدار می دهد و شما را وادار می کند که سر خود را در موقعیتی قرار دهید که وضعیت تنفسی مطلوب تری داشته باشید.